Rockman
March 24, 2011

Rockman Ang manhid na tao ay maihahalintulad sa bato. Hindi na nga nasasaktan, nakakasakit naman.

1001 fans like this post.
Share to the World:
  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr
  • Plurk
  • Ping.fm
  • FriendFeed
  • Posterous
  • Google Bookmarks
  • email