Monay Montecillo
December 28, 2010

Monay Montecillo, Agua Cristi, Bendita Cristi were tagged in SMP Album.

  
SMP Album

Monay Montecillo
Woohoo! Member ako ng SMP!
Sagana sa Malulutong na Pera!
Pip Montecillo
Anak, itago muna natin yan. Bilhin natin ang gusto mo pag nagpunta tayo sa mall.
Monay Montecillo
Sus. Luma na yan papa. Kapag magpapabili na ako, sasabihan mo ako ng masyado akong gastador.
Ina Montecillo
Ayan Pip, napagsabihan ka tuloy.
Monay Montecillo
I Love you, Mamu.
Ina Montecillo
I love you, Monay.
Pip Montecillo
I Love you, Mama.
Ina Montecillo
Magkano na naman kailangan mo?
789 fans like this post.
Share to the World:
  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr
  • Plurk
  • Ping.fm
  • FriendFeed
  • Posterous
  • Google Bookmarks
  • email