Casper
March 2, 2011

Casper Ang love ay kapareho ng konsepto ng multo, maraming naniniwala pero kaunti lang ang nakakakita.

Boo Diddley
I feel your pain.
725 fans like this post.
Share to the World:
  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr
  • Plurk
  • Ping.fm
  • FriendFeed
  • Posterous
  • Google Bookmarks
  • email