Mang Tomas
April 8, 2012

Mang Tomas Mama Sita Litson ka ba?

Mama Sita
Huh?
Mang Tomas
Kasi habang umiikot-ikot ka sa isip ko, pasarap ka ng pasarap sa paningin ko.
136 fans like this post.
Share to the World:
  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr
  • Plurk
  • Ping.fm
  • FriendFeed
  • Posterous
  • Google Bookmarks
  • email