James Soriano
September 5, 2011

James Soriano “Loved” isn’t a word. There’s no past to love. And when you love someone, you’ll love them forever.

James Soriano
Ang “Minahal” ay hindi isang salita. Walang nakaraan ang pagmamahal. At kapag nagmamahal ka, minamahal mo siya habambuhay.
James Soriano
Ang “minahal chenes” ay hinderlyn isang wordlalu. wishng nakaraan ang pagmamahal tarush. at kapag nagmamahal katchi, minamahal meklavu joya habambuhay chorva.
James Soriano
Problem HATERS?
Christopher Lao
Sa Pilipinas, mahirap na ang magkamali. Paano pa ang magmahal?!
James Soriano
Tinuod!
69 fans like this post.
Share to the World:
  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr
  • Plurk
  • Ping.fm
  • FriendFeed
  • Posterous
  • Google Bookmarks
  • email